MS 06: MISS YOU!

Miêu tả:

Bó hoa gồm 20 bông hồng Đà Lạt đỏ thắm kèm baby trắng bó lưới. Có phải bạn muốn nói bạn nhớ và yêu người ấy rất nhiều?

    Bình luận sản phẩm

    • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
    • reset captcha
    • Gửi bình luận

    Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về MS 06: MISS YOU!.